بیمه بدنه

نیاز روزافزون بشر به حمل و نقل در پرتو توسعه علم و فناوری موجب رونق صنایع خودرو‌سازی و تولید انبوه خودرو شده است. همواره خودروها به عنوان دارائی‌های با ارزش برای صاحبان آن در معرض مخاطرات ناشی از حوادث، تصادفات و معضلات اجتماعی به خصوص سرقت کلی و جزئی بوده است. تراکم و تعدد سفرهای شخصی و عدم توسعه متناسب زیرساخت‌های جاده‌ای از یک سو و سختی و مشقت در جبران خسارت‌های به وقوع پیوسته توسط دارنده خودرو، زمینه ساز نیاز بشر به بیمه‌های بدنه و عامل اصلی در رشد کمی و کیفی خدمات آن می‌باشد. این شرکت در راستای نیاز فوق و عمل به رسالت و مأموریت خویش آماده ارائه خدمت و جبران زیان‌های ناشی از حوادث، تصادفات و سایر خطرات مندرج در بیمه‌نامه بدنه می‌باشد.

خطر یا خسارت‌های تحت پوشش بیمه‌نامه بدنه:

الف) خساراتی که ناشی از برخورد موضوع بیمه به یک جسم ثابت یا متحرک یا برخورد اجسام به موضوع بیمه یا واژگونی و سقوط موضوع بیمه باشد یا چنانچه در حین حرکت اجزاء و یا محمولات موضوع بیمه به آن برخورد نماید و موجب بروز خسارت شود.
ب) کلیه خساراتی که در اثر آتش سوزی، صاعقه و انفجار به موضوع بیمه یا لوازم یدکی اصلی همراه آن وارد گردد.
ج) در صورتی که خودرو بیمه شده کلاً سرقت شود یا در اثر عمل سرقت یا شروع به سرقت آسیب ببیند شرکت بیمه خسارت‌های وارده را طبق شرایط بیمه‌نامه جبران خواهد نمود.
د) بیمه‌گذار می‌تواند با پرداخت مبلغ حق بیمه اضافی موارد ذیل را نیز بیمه نماید:

1- سرقت در جا لوازم و قطعات خودرو 2- هزینه ایاب و ذهاب ناشی از توقف خودرو در تعمیرگاه به علت حادثه 3- شکست شیشه به علتی که در خطر اصلی پوشش نداشته باشد. 4- پاشیده شدن اسید، رنگ و سایر مواد شیمیایی بر روی خودرو 5- عدم اعمال ماده 10 قانون بیمه 6- خسارت ناشی از حوادث طبیعی (سیل، زلزله، طوفان و...)

مقررات مرتبط:

الف) تخفیف عدم خسارت

در صورتی که بیمه‌گذار از محل این بیمه‌نامه خسارتی دریافت ننموده باشد برای تمدید بیمه‌نامه در سال‌های بعد تخفیف‌های عدم خسارت به شرح ذیل منظور خواهد شد:

ب) فرانشیز

قسمتی از مبلغ خسارت که میزان آن در شرایط خصوصی مشخص شده و در هنگام خسارت تحت عنوان فرانشیز به عهده بیمه‌گذار خواهد بود.

ج) انتقال حقوق بیمه‌گذار به بیمه‌گر (ماده 14)

بیمه‌گر در حدودی که خسارت وارده را قبول یا پرداخت می‌کند در مقابل اشخاصی که مسئول وقوع حادثه یا خسارت هستند قائم مقام بیمه‌گذار خواهد بود و بیمه‌گذار موظف است از هر عملی که اقدام بیمه‌گر را علیه مسئول خسارت مشکل یا نامقدور سازد خودداری نماید. در غیر این صورت بیمه‌گر می‌تواند خسارت را پرداخت نکند یا در صورت پرداخت خسارت، حق استرداد آن را از بیمه‌گذار خواهد داشت.

د‌) ماده 10 قانون بیمه:

در صورتی که مالی به کمتر از قیمت واقعی بیمه شده باشد، شرکت بیمه فقط به تناسب مبلغی که بیمه کرده است با قیمت واقعی مال مسئول پرداخت خسارت خواهد بود.

ه) پوشش تقلیل سرمایه:

در صورت دریافت خسارت، مبلغ بیمه شده (سرمایه بیمه) به میزان خسارت دریافتی تقلیل می‌یابد، لیکن بیمه‌گذار می‌تواند با پرداخت حق بیمه اضافی سرمایه بیمه شده را ترمیم و به حالت اولیه برگرداند.