پیش بینی قیمت دلار در چند قدمی رفع تحریم‌ها / واکنش شدید بازار ارز به اخبار برجام


پیش بینی قیمت دلار در چند قدمی رفع تحریم‌ها / واکنش شدید بازار ارز به اخبار برجام

پیش بینی قیمت دلار در چند قدمی رفع تحریم‌ها / واکنش شدید بازار ارز به اخبار برجام

تاریخ بروزآوری:1400/02/12