پیش بینی قیمت طلا در هفته دوم اردیبهشت / ناامیدی طلافروشان به خروج بازار از رکود


پیش بینی قیمت طلا در هفته دوم اردیبهشت / ناامیدی طلافروشان به خروج بازار از رکود

پیش بینی قیمت طلا در هفته دوم اردیبهشت / ناامیدی طلافروشان به خروج بازار از رکود

تاریخ بروزآوری:1400/02/09