سی درصد منازل مسکونی گیلان بیمه آتش‌سوزی دارند/ارزیابی خسارت‌های شرکت‌های بیمه‌ای ادامه دارد!


سی درصد منازل مسکونی گیلان بیمه آتش‌سوزی دارند

سی درصد منازل مسکونی گیلان بیمه آتش‌سوزی دارند

تاریخ بروزآوری:1398/11/25