بیمه مسئولیت

بر اساس قانون مسئولیت مدنی ایران، كلیه افراد جامعه اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی در قبال زیان و صدمات وارده به دیگران مسئول می باشند و نسبت به جبران آن باید اقدام نمایند بیمه مسئولیت مدنی متداول بر پایه مسئولیت شبه جرمی یا شبه عمدی است كه عامل زیان از روی بی احتیاطی و غفلت ، موجب ضرر و زیان جانی و مالی به شخص دیگری می شود احراز مسئولیت افراد نیز توسط مراجع قضائی تعیین می‌گردد. با توجه به گستردگی مسئولیت مدنی افراد در محدوده كار و زندگی ، بیمه نامه های متنوعی در این زمینه از طرف شركت بیمه البرز به عموم مردم ارائه می شود كه با استقبال زیادی نیز روبرو گردیده است برای آشنایی بیشتر، شرح مختصری از انواع آن بیان می شود:

بیمه مسئولیت حرفه ای پزشكان ، پیراپزشكان ،دندانپزشكان ،آزمایشگاه ، تشخیص طبی رادیولوژی

موضوع این بیمه، جبران مسئولیت حرفهای بیمه گزار " پزشك" كه ناشی از قصور، خطا، اشتباه یا غفلت وی در انجام امور پزشكی است كه منجربه ورود صدمات جسمانی یا فوت اشخاص گردد و در ارتباط با معالجه، مداوا یاعمل جراحی بیماران باشد همچنین مسئولیت ناشی از اعمال انجام شده در مدت بیمه نامه در صورت احراز انتساب آن به اعمال مذكور، ظرف مدت سه سال ازتاریخ انجام عمل نیز تحت پوشش میباشد هزینه‌های دادرسی متعلقه در هر دعوی مشمول تعهدات بیمه‌گر محسوب می گردد توصیه ما به تمام پزشكان و جراحان محترم اخذ پوشش بیمه‌ای با تعهدات مناسب است.

بیمه مسئولیت مدنی كارفرمایان در قبال كاركنان

كلیه كارفرمایان نسبت به جبران خسارات وارده به كاركنان و كارگران كه ناشی از حوادث حین كار باشد و منجر به صدمات جسمی و جانی شود ،مسئول هستند. رعایت اصول حفاظتی جهت پیشگیری از وقوع حوادث كار برای كلیه كار فرمایان الزامی است ، اما قصور در اجرای صحیح این اصول، منشاء بروز صدمات و زیان به كاركنان می‌گردد جبران غرامت فوت و نقص عضو ناشی ازحوادث كار با بیمه مسئولیت مدنی كارفرما قابل تامین است كلیه كاركنان شاغل در محدوده كارگاه تحت پوشش این بیمه خواهند بود مگر آنكه طبق قانونبه عنوان كارگر طرف قرارداد كارفرما تلقی نگردند حداكثر تعهد بیمه گر درجبران غرامت فوت و نقص عضو برای هر نفر در حد دیه خواهد بود.

بیمه مسئولیت مدنی در قبال اشخاص ثالث ناشی از عملیات ساختمانی- عمرانی

گاهی در طول انجام عملیات ساختمانی، خسارت مالی و صدماتجانی به اشخاص ثالث وارد می‌آید كه ناشی از عملیات تخریب ، گودبرداری، پیكنی نصب اسكلت و سایر كارهای عمرانی است و صاحبكار، پیمانكار و یا كاركنان آنها مسئول جبران غرامت وارده خواهند بود با اخذ این بیمه نامه، مسئولیت صاحبكار و كلیه عوامل اجرائی به طور مشترك در قبال اشخاص ثالث تحت پوشش می باشند و جبران غرامت فوت و نقص عضو طبق رای مراجع ذیصلاح قابل پرداخت خواهد بود.

بیمه مسئولیت مدنی دارندگان ماشین آلات ساختمانی و كارگاهی

ماشین آلات ساختمانی و كارگاهی مانند لودر، بولدوزر، بیلمكانیكی، گریدر، جرثقیل، تاور كرین، غلطك و لیفتراك به طور وسیعی دراجرای عملیات ساختمانی مورد استفاده قرار می گیرد وسعت كارگاههای عمرانی وامكان تردد ماشین آلات در بین كارگاهها، وقوع حوادث جانی را برای اشخاصثالث به دنبال خواهد داشت دارندگان و رانندگان ماشین آلات ، پیمانكاران اصلی و فرعی كه ماشین آلات در اختیار یا تحت اجاره آنها است ، مسئول جبران غرامت جانی اشخاص ثالث خواهند بود، می توانند نسبت به تهیه این بیمه نامه اقدام نمایند كاركنان صاحبكاران و پیمانكاران در این بیمه نامه به عنوان اشخاص ثالث تلقی نمی گردند.

بیمه مسئولیت مدنی مالكین آسانسور

امروزه آسانسورها در ساختمان های تجاری و مسكونی، جزء تاسیسات اساسی به شمار می روند هر چند كه تعمیر و نگهداری دوره ای آسانسورها ازطرف مالكین انجام می شود ولیكن بروز حوادث ناشی از سهل انگاری درنگهداری، عیوب قسمت های مكانیكی و الكتریكی "كه ناگهانی بروز می نماید" سبب ورود صدمات جانی به استفاده كنندگان از آسانسور می گردد بیمه مسئولیت آسانسور قراردادی است كه غرامت فوت و نقص عضو سرنشینان آسانسور را در صورت وقوع حوادث جبران می نماید.

بیمه مسئولیت مدنی ناشی از آتش سوزی

گسترش دامنه آتش سوزی و انفجار به مجاورت محل وقوع حادثه،سبب ورود خسارات مالی و جانی به اشخاص ثالث میگردد غرامت وارده در چارچوب بیمه آتش سوزی قابل پرداخت نیست ولیكن این بیمه نامه كلیه زیان های ناشی از خطراتی همچون آتش سوزی، انفجار، تركیدگی لوله های آب و ضایعات آب و به اشخاص ثالث را جبران خواهد نمود توصیه ما اخذ بیمه نامه مسئولیتمدنی در كنار بیمه نامه آتش سوزی می باشد.

بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل داخلی

بر اساس مقررات و قوانین حمل و نقل از زمان تحویل تا زمان حمل به نقطهای دیگر را تحت پوشش قرار می دهد این خطرات شامل كلیه حوادثی است كه وسیله حمل را تهدید می كند مانند آتش سوزی، صاعقه ، انفجار،تصادف ، تصادم، واژگون شدن و موارد مذكور در مواد 393 الی 773 قانون تجارت .