کدام شرکت بیمه‌ای به بخش خصوصی واگذار می‌شود؟

کدام شرکت بیمه‌ای به بخش خصوصی واگذار می‌شود؟

صرف نظر از اینکه کدام بانک مد نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی است، برخی اشاره وزیر به واگذاری دو شرکت را، همان دو شرکت بیمه‌ای بیمه البرز یا اتکایی امین تصور کرده‌اند که همچنان در فهرست واگذاری‌ها درجا می‌زنند. تاریخ ثبت: (1397/08/23 )  تاریخ بروزآوری: (1397/08/23 )

به گزارش انجمن خرد آورده شده از چابک آنلاین، "فرهاد دژپسند"، وزیر امور اقتصادی و دارایی، به تازگی از واگذاری سهام یک بانک  و دو شرکت به بخش خصوصی خبرداده ، اما اشاره ای نکرده که منظور او کدام بانک و یا کدام شرکت هایی است که باید واگذار شوند؟