معرفی سرپرست بیمه آسیا فراموش شد!

معرفی سرپرست بیمه آسیا فراموش شد!

حدود ۴۲ روز از جدایی ابراهیم کاردگر ازشرکت بیمه آسیا می‌گذرد و این شرکت در حال حاضر بدون مدیرعامل و سرپرست اداره می‌شود. به نظر می‌رسد که بیمه مرکزی هنوز در مورد این تاخیر برای معرفی سرپرست موضع گیری نکرده باشد. تاریخ ثبت: (1397/08/12 )  تاریخ بروزآوری: (1397/08/12 )

به گزارش انجمن خرد آورده شده از چابک آنلاین، پیشتر رئیس هیات مدیره این شرکت در گفتگویی که در مهر ماه با یک رسانه داشته گفته بود که بررسی ها برای تعیین سرپرست  شرکت بیمه آسیا شروع شده و بزودی فردی برای این مسئولیت تعیین می‌شود.