بیمه‌گذاران برای دریافت الحاقیه افزایش سرمایه اقدام کنند.

بیمه‌گذاران برای دریافت الحاقیه افزایش سرمایه اقدام کنند.

با توجه به افزایش ارزش وسایل نقلیه و ساختمان‌ها، تاسیسات و اموال بیمه‌گذاران بیمه آسیا برای دریافت الحاقیه افزایش سرمایه به واحد صادرکننده بیمه‌نامه خود مراجعه کنند. تاریخ ثبت: (1397/07/04 )  تاریخ بروزآوری: (1397/07/04 )

مسعود بادین، عضو هیات‌مدیره و معاون بیمه‌های اموال بیمه آسیا

به گزارش انجمن خرد آورده شده از ریسک‌نیوز، مسعود بادین، عضو هیات‌مدیره و معاون بیمه‌های اموال بیمه آسیا، با اشاره به افزایش ارزش وسایل نقلیهگفت: با توجه به لزوم پیشگیری از تبعات کم بیمگی در هنگام وقوع حادثه و بروز خسارت از بیمه‌گذاران بیمه بدنه اتومبیل بیمه آسیا درخواست می‌شود برای دریافت الحاقیه افزایش سرمایه بیمه‌نامه بدنه اتومبیل به شعبه یا نماینده صادرکننده بیمه‌نامه خود مراجعه کنند.