«عدم تعطیلی» در ستاد کرونا تصویب شد!

«عدم تعطیلی» در ستاد کرونا تصویب شد!

پیشنهاد تعطیلی با توجه به شرایط فعلی بدون هیچ مخالفتی، عدم تعطیلی تصویب شد. تاریخ ثبت: (1400/05/19 )  تاریخ بروزآوری: (1400/05/19 )

پر شدن بیمارستانها از بیماران کرونائی

جمعه ای در توئیتی، نوشت: پیشنهاد تعطیلی ابتدا در قرارگاه مورد بحث قرار گرفت و سپس در ستاد ملی کرونا با حضور رئیس جمهور محترم، با توجه به شرایط فعلی بدون هیچ مخالفتی، عدم تعطیلی تصویب شد.

روح اله جمعه ای مشاور وزیر کشور در حساب کاربری توئیتر خود نوشت: کما فی السابق؛ هرگونه تصمیمی در ستاد ملی کرونا به اتفاق آرا تصویب می‌شود و نظرات فردی و بخشی ملاک تصمیم جمعی نیست.


وی در این توئیت افزوده است: پیشنهاد تعطیلی نیز ابتدا در قرارگاه مورد بحث قرار گرفت و سپس در ستاد ملی کرونا با حضور رئیس جمهور محترم، با توجه به شرایط فعلی بدون هیچ مخالفتی، عدم تعطیلی تصویب شد."