بیمه‌نامه اجباری درهیچ جای دنیا وجود ندارد

 بیمه‌نامه اجباری درهیچ جای دنیا وجود ندارد

بنیانگذارصنایع غذایی بهروز گفت که درهیچ کجای دنیا بیمه‌نامه اجباری وجود ندارد و اشخاص از روی وظیفه و ایجاد حس امنیت بیمه‌نامه خریداری می کنند، فرهنگ جامعه ما باید ارتقا یابد تا افراد بدانند که بیمه هویت ملی هر فرد در کشور است. تاریخ ثبت: (1399/04/02 )  تاریخ بروزآوری: (1399/04/02 )

به گزارش بیمه البرز نمایندگی ساغری آورده شده از چابک آنلاین،"بهروز فروتن" گفت: در جوامع پیشرفته 3 چیز مورد توجه جدی  است (بیمه، وکیل و پزشک خانواده)، تمامی افراد در یک جامعه پیشرفته از کودکی تحت پوشش بیمه ای قرارمی گیرند.

وی، با تاکید بر این نکته که خدمات بیمه ای در دنیا تعریف اجتماعی خاص خود را دارد، افزود: در ایران خدمات بیمه ای به عنوان یک امر کاسب کارانه دیده می شود نه حمایتی.

بنیانگذار صنایع غذایی بهروز با اشاره به اینکه شرکت های بیمه ای مبلغ خسارت را با کمی بالا یا پایین در نهایت پرداخت می کنند، بیان کرد: در بسیاری از موارد بیمه گزاران نیز مقصر هستند و مبلغ را بالاتر از خسارت وارد شده اعلام می کنند و از طرفی بیمه گران هم عدد خسارت واقعی را پرداخت نکرده و در ارزیابی ها مبلغ کمتری را اعلام می کنند.

وی خاطرنشان کردکه، مهم کل صنعت بیمه است که چه نوع خدمات بیمه ای را با چه کیفیتی ارائه می دهد صنعت بیمه با هر نامی باید خدماتی را ارائه دهد که اشخاص به سمت آن جذب شوند نه اینکه بیمه نامه ها را از روی اجبار خریداری کنند .

بنیانگذار صنایع غذایی بهروزمعتقد است که انسان ها در طول زندگی نیاز به امنیت دارند و یکی از امنیت های واقعی بیمه است در هیچ  کشوری بیمه نامه اجباری وجود ندارد و اشخاص از روی وظیفه بیمه نامه خریداری می کنند، فرهنگ جامعه ما باید ارتقا یابد تا افراد بدانند که بیمه هویت ملی هر فرد در کشوراست.

فروتن ضمن بیان اینکه از تمامی پوشش های بیمه ای مورد نیاز یک کارخانه استفاده می کند، افزود: مبلغ یک بیمه نامه آتش سوزی در طول یکسال در قبال ایمنی و حس امنیتی که ایجاد می کند مبلغ بالایی نیست .

وی بیمه نامه های مازاد را از جمله بیمه نامه هایی نامید که نیازبه  آن در جامعه احساس می شود.

بنیانگذار صنایغ غذایی بهروز تصریح کرد: صنعت بیمه برای افزایش ضریب نفوذ خود و افزایش امید به آینده در بین افراد جامعه باید در زمینه بیمه نامه های عمر فعال تر عمل کند.

به گفته وی،در حال حاضر بیمه نامه های عمر در کشور به سختی خریداری می شوند و تعداد کمی از اشخاص دارای این بیمه نامه هستند در صورتی که  در کشورهای دیگر تمامی افراد دارای بیمه نامه عمر هستند.

در حال حاضر ۳۲ شرکت بیمه ای در بخش بیمه های بازرگانی کشور مشغول به فعالیت هستند با این وجود ضریب نفوذ بیمه در ایران 2.3 درصد و در دنیا 7.6 درصد است همچنین ضریب نفوذ بیمه های زندگی در ایران 0.3 درصد و در دنیا 3.33 درصد است.

برچسب: بیمه‌نامه; صنایع غذایی بهروز ; بیمه‌نامه اجباری
اثر یا گردآوری: ;منبع: اختصاصی چابک‌آنلاین؛ http://www.chabokonline.com/

 بیمه‌نامه
 صنایع غذایی بهروز
  بیمه‌نامه اجباری

آخرین مطالب مرتبط: