جابجایی مدیران بیمه البرز کلید خورد

جابجایی مدیران بیمه البرز کلید خورد

طی حکمی از سوی محسن پورکیانی مدیرعامل شرکت بیمه البرز، رضا شهرابی فراهانی به عنوان سرپرست مدیریت بازرسی و انتظامات و سیروس رضایی لیماهی به عنوان سرپرست مدیریت ریسک این شرکت منصوب شدند. تاریخ ثبت: (1399/01/25 )  تاریخ بروزآوری: (1399/01/25 )

به گزارش بیمه البرز_نمایندگی ساغری آورده شده از چابک‌آنلاین، براساس همین گزارش احمدرضا لاری زاده به عنوان رییس مجتمع کریمخان زند، سیاوش رادمهر به عنوان رییس شعبه امیرکبیرو یوسف اسماعیلی به عنوان رییس شعبه نمونه این شرکت در استان تهران و محمود زارعیان به عنوان رییس شعبه کرج در استان البرز توسط مدیرعامل شرکت بیمه البرز انتخاب شدند.

برچسب: بیمه البرز ; تغییرات; مدیرعامل شرکت بیمه البرز
اثر یا گردآوری: ;منبع: چابک آنلاین http://www.chabokonline.com/

 بیمه البرز
 تغییرات
  مدیرعامل شرکت بیمه البرز

آخرین مطالب مرتبط: