وفادارسازی مشتریان؛ اصلی فراموش شده در صنعت بیمه

وفادارسازی مشتریان؛ اصلی فراموش شده در صنعت بیمه

امروزه سودآوری و رشد فعالیت شرکت‌ها، رابطه‌ای مستقیم و تنگاتنگ با میزان رضایت مشتریان از آن شرکت دارد و یکی از مهمترین اقدامات در چرخه جلب رضایت مشتری، سنجش میزان رضایت او از خدمات دریافتی است. تاریخ ثبت: (1398/11/25 )  تاریخ بروزآوری: (1398/11/25 )

به گزارش بیمه البرز- نمایندگی البرز آورده شده از چابک‌آنلاین، بهاره تاجرباشی، مشتریان یکی از مهمترین ارکان رشد و توسعه شرکت های بیمه ای به شمار می روندو هرگاه مشتریان کالایی را که می‌خواهند مطابق میل خود نیابند، شرکت بیمه ای را به راحتی ترک کرده و به رقبای آن شرکتها  می‌پیوندند.

تحقیقات نشان داده که هزینه دستیابی به یک مشتری جدید 5 برابر حفظ مشتریان قدیمی است و یک مشتری ناراضی، نارضایتی خود را، دستکم به 11 نفر دیگر منتقل می‌کند.

دررقابت بین شرکت ها ، مهمترین عامل کسب برتری نسبت به رقبا ،منابع انسانی  قوی و فرهنگ سازمانی است.

یک مشتری راضی و وفادار، یک ثروت  بدون هزینه برای هر سازمان است و این موضوع به خوبی مشخص است که موفقیت یک شرکت بیمه ای به برقراری روابط بلند مدت با مشتریان بستگی دارد.

شرکت نمایندگی پیشتازان سرزمین آرامش پاسارگاد به چابک‌آنلاین گفته که در صنعت بیمه به مشتری مداری و CRM بهای چندانی داده نمی شود.

محمد قاسمی‌وند افزود: هر شرکت بیمه ای همانطور که به کادر اداری، اعضای هیئت مدیره و سازمان فروش خود اهمیت می دهد باید به مشتری مداری  هم اهمیت بدهد زیرا اگر مشتری وجود نداشته باشد که محصول را خریداری کند در عمل،  شرکت بیمه وارد یک چرخه ی معیوب شده  و هرگز به یک نتیجه مطلوب نخواهد رسید.

این بازاریاب بیمه عمر بیان کرد: مهمترین موضوع برای اعضای سازمان های فروش، مشتری مداری و اهمیت به مشتریان است اما شرکت های بیمه ای به ارکان دیگر سازمان اهمیت داده و شرکتها به حس خوبی که مشتریان باید در زمان دریافت خسارت داشته باشند اهمیتی نمی دهند.

رئیس هیئت مدیره شرکت نمایندگی پیشتازان سرزمین آرامش پاسارگاد تصریح کرد که درمشتری مداری چند نکته وجود داردکه نکت نخست آن مربوط به شبکه فروش است که باید در ارائه محصولات، شفاف سازی، دوری از دروغ و رعایت صداقت را اعمال کند و نکات دیگر، پرداخت خسارت و مراجعه بیمه گزاران به شرکت های بیمه ای  است .

قاسمی وند با توضیح اینکه بعضی از شرکت های بیمه ای برای مشتریان ویژه خود یکسری تمهیدات  و امتیازات خاص را در نظر گرفته اند،گفت این کار بسیار درست است و شرکت ها باید مشتریان خود را رده بندی کنند هر چندکه درحال حاضر به این موضوع پرداخته نمی شود.

 

صدور کارت بیمه هوشمند در حد شعار باقی ماند!

وی تصریح کرد: یکی از بهترین کارها در حوزه فروش بیمه نامه های مدرن، صدورکارت  هوشمندی است که می شود برای بیمه نامه ها صادر کرد که مدت هاست به صورت یک شعار در صنعت بیمه مطرح می شود و هیچ شرکت بیمه ای به صورت جدی به آن نپرداخته است.

رئیس هیئت مدیره شرکت نمایندگی پیشگامان پاسارگاد گفت: این کارت منحصر به خود شخص است و هرشخصی می تواند با داشتن یک کارت بیمه هوشمند و ارائه کدملی خود تمامی بیمه نامه هایی که دارد و تمامی اقساطی که باید پرداخت کند به صورت هوشمند و دیجیتال داشته باشد که این موضوع به رضایت مندی مشتری کمک بزرگی می کند.

بدون تردید، هر شرکت بیمه ای باید مشتریان خودرا از مزایای منحصر به فرد خدمات خویش آگاه کرده و پاسخگوی نیاز مشتریان مختلف باشد.

ایجاد روابط مناسب کارکنان با مشتریان به خصوص در حوزه خسارت منجر به وفاداری آنها به شرکت خواهد شد چنانچه یک مشتری کاملا به شرکتی وفادار شود نسبت به آن تعهد هم پیدا خواهد کرد.

واقعیت این است که، ارتباطات انسانی همراه با احترام به مشتری، توجه به نیازهای مشتری، فعالیت در جهت برآورده ساختن این نیازها و همدردی با مشتری در زمان پرداخت خسارت سبب می شود تا شرکت های بیمه ای ضمن ایجاد رضایت در مشتری، سطح وفاداری وی را افزایش داده و در عرصه رقابت حضوری  قوی تر و بهتر داشته باشند.

 همیشه افرادی هستند که از عملکرد شرکت ها راضی نیستند اما نکته مهم اینجاست که نباید نسبت به آنها بی اعتنا بود، زیرا آنها مشاوران خوبی هستند که نقاط ضعف خدمات ارائه شده را به شرکت ها منتقل می کنند