افزایش قیمت در بیمه شخص ثالت و جدول

افزایش قیمت در بیمه شخص ثالت و جدول

نرخ بیمه شخص ثالت طی روزهای گذشته با افزایش حدود ۱۰ درصدی مواجه شد. تاریخ ثبت: (1396/05/28 )  تاریخ بروزآوری: (1396/05/28 )

به گزارش انجمن خرد به نوشته ایسنا، طی هفته گذشته نرخ حق بیمه دریافتی شرکتهای بیمه در رشته ثالت با حدود ۱۰ درصد افزایش مواجه شده است.