ایرانی‌ها چقدر پول بیمه دادند؟

ایرانی‌ها چقدر پول بیمه دادند؟

گزارش وضعیت شرکت های بیمه در سال 94 نشان می دهد عدم افزایش تعرفه بیمه شخص ثالث، کمکی به اقبال بیشتر مردم به این بیمه اجباری نکرده گرچه وضعیت ترازنامه ای شرکت های بیمه را بدتر کرده است. تاریخ ثبت: (1395/03/10 )  تاریخ بروزآوری: (1395/03/10 )

گزارش کاملی از شاخص های بازار بیمه

بیمه مرکزی بتازگی گزارش کاملی از شاخص های بازار بیمه در سال 94 را منتشر کرده است. در این گزارش دو نکته مهم وجود دارد؛ ثابت نگه داشتن تعرفه بیمه شخص ثالث به صورت دستوری در سال گذشته با وجود افزایش ده درصدی نرخ دیه، کمکی به افزایش تعداد و حق بیمه نامه شخص ثاث نکرده است. به گزارش انجمن خرد به نقل از خبر آنلاین، نکته دیگر نیز شرایط وخیم شرکت های بیمه در سال 94 است؛ ضریب خسارت تقریبا در بسیاری از شرکت های بیمه بیش از متوسط بازار است و حدودا نیمی از بازار همچنان در اختیار بیمه دولتی ایران است.